FAQ COVID TURISME - Illes Balears

Preguntes freqüents

Consulta aquí tota la informació sobre les recomanacions i mesures que s’apliquen a les Illes Balears en relació amb la COVID-19. Podràs planificar millor el teu viatge i visitar-nos amb totes les garanties de seguretat


MESURES DE PROTECCIÓ APLICADES PER ILLA

INFORMACIÓ ACTUALITZADAA PARTIR DEL 12 D'ABRIL DE 2021, AQUESTS SÓN ELS NIVELLS ESTABLERTS PER ILLA

 • MALLORCA NIVEL 02
 • MENORCA NIVEL 01
 • IBIZA NIVEL 02
 • FORMENTERA NIVEL 02

+INFO A CORONAVIRUS.CAIB.ES


ABANS DEL VIATGE

01 Es pot viatjar a les Illes Balears des de l’estranger?

Sí. Es pot viatjar a les Illes Balears si ho fas des d’un país de la Unió Europea, des d’un país de l’espai Schengen o des d’un país amb què Espanya mantingui acords de reciprocitat pel que fa a l’acceptació de viatgers.

Actualment Espanya no aplica quarantena als viatgers internacionals, però alguns països estableixen restriccions o períodes de quarantena a les persones procedents d’Espanya.

 Recorda’t de consultar les condicions establertes pel teu país tant abans de viatjar a les Illes com abans de tornar de les vacances. No has de viatjar a les Balears si presentes símptomes compatibles amb la COVID-19 o sospites que puguis tenir la malaltia.


02 És necessària la presentació d'un certificat de test PCR per accedir a les Illes Balears?

Passatgers internacionals

Sí, per a tots els passatgers. Per entrar a les Illes Balear serà necessària la presentació d'un certificat de realització d'una prova PCR (RT-PCR de COVID19) realitzada dins de les 72 hores prèvies a l'arribada a les Illes Balears on el resultat sigui NEGATIU.  El document presentat haurà de ser l'original, trobar-se redactat en espanyol o anglès, i podrà presentar-se en format paper o electrònic.

Pel que fa a la designació de la llista de països qualificats com a països o zones d'alt risc:

 • En el cas dels països pertanyents a la UE o països associats Schengen, es prendrà com a referència els criteris contemplats a la Recomanació UE 2020/1475 del 13 d'octubre.
 • En el cas d'altres països, la referència bàsica serà la incidència acumulada per cada 100.000 habitants durant els darrers 14 dies, complementada amb les capacitats implantades segons es contempla al reglament Sanitari Internacional, d'acord amb la informació facilitada pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC).

Passatgers nacionals (procedents d'Espanya)

Sí, per a tots els passatgers espanyols, serà necessària la presentació d'un certificat de realització d'una prova PCR amb resultat negatiu i realitzat dins de les 72 hores prèvies a l'arribada a les Illes Balears.

Igualment serà sol·licitada una declaració responsable que justifiqui el motiu del seu viatge segons els criteris establers en el decret d'alarma del Govern Espanyol.

Més informació en aquest enllaç.

Passatgers nacionals (residents a les Illes Balears)

En el cas dels passatgers, residents a les Illes Balears i procedents d'aeroports situats dins del territori espanyol, també serà necessària la presentació d'un certificat de realització de test PCR amb resultat negatiu i realitzat dins de les 72 hores prèvies a l'arribada a les Illes Balears, tot i que en aquest cas la prova PCR podrà realitzar-se de manera gratuïta en origen als centres concertats pel Govern de les Illes Balears amb altres regions espanyoles.

En el cas de no disposar de certificat de la prova PCR en arribar a les Illes Balears, se'ls oferirà la possibilitat de realitzar un test d'antígens a l'aeroport o guardar una quarantena de 10 dies en els seus domicilis.

No serà necessària la presentació d'una prova PCR, en el cas dels passatgers residents a les Illes Balears i procedents d'aeroports situats dins del territori espanyol, quan la diferència de temps entre la data de sortida i la de retorn no superi les 72 hores.

Més informació en aquest enllaç.

Passatgers interilles (dins de les Illes Balears)

En el cas que els aeroports d'origen i el de destinació es trobin dins de l'àmbit geogràfic de les Illes Balears (Mallorca,Menorca,Eivissa) no serà necessària la presentació d'una prova PCR.


03 He de fer algun tràmit especial abans de viatjar?

Sí. Per protegir la salut de tothom s’han implementat un seguit de mesures de control sanitari aplicables a tots els passatgers:

Has d’omplir i signar un formulari de control sanitari (FCS) per via electrònica mitjançant:

Cal omplir un formulari independent per a cada viatge i persona.

Una vegada signat obtindràs un codi QR personal, que hauràs de presentar obligatòriament quan arribis a les Illes Balears.


04 Necessito alguna assegurança mèdica que garanteixi que m’atendran si pateixo alguna incidència mèdica? 

En cas que presentis símptomes compatibles amb la COVID-19, el Servei Públic de Salut o, si escau, un centre sanitari de titularitat privada si hi ha alguna assegurança contractada, haurien de fer-te una prova PCR. D’acord amb la simptomatologia i el resultat de la prova, s’aplicarà el protocol sanitari que pertoqui.

 

05 Quin material sanitari necessito per entrar a les Illes Balears?

D’acord amb el Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, hauràs de dur mascareta (en les diferents modalitats degudament homologades i acreditades: higièniques, quirúrgiques, FFP2, etc.) en els supòsits exigits per la normativa autonòmica.

Així mateix, es recomana disposar de solucions o gels hidroalcohòlics per aconseguir una higiene de mans correcta i freqüent.


06 Es fa algun tipus de control sanitari a l’arribada a les Balears? 

Es farà un control sanitari a tots els viatgers que arribin a Espanya via aèria o marítima. Aquest control pot incloure prendre la temperatura, verificar els documents i fer un examen visual de l’estat del passatger. En tots els casos s’haurà de presentar el formulari de control sanitari (FCS).


07 On puc obtenir informació actualitzada sobre les recomanacions i normatives COVID establertes a les Illes Balears?

El Govern de les Illes Balears té habilitada una web on pots trobar tota la informació actualitzada relativa a la COVID-19: coronavirus.caib.es


DURANT EL VIATGE

Quines recomanacions de caràcter general hauré de tenir en compte durant la visita a les Illes Balears? 

Per garantir un turisme segur hauràs de tenir en compte un seguit de mesures de caràcter general i, en especial, la Regla de les 3 M: Mans netes, Metres de distància i Mascareta.

 • L’ús de la mascareta és obligatori en adults i infants de més de 6 anys a la via pública, espais a l’aire lliure i espais tancats d’ús públic, excepte durant la ingesta d’aliments, la realització d’activitat física i/o en cas de discapacitat o de malaltia respiratòria.
 • Fes una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó, o amb gel hidroalcohòlic.
 • La distància interpersonal recomanada s’ha establert en 1,5 metres.
 • Es recomana que totes les agrupacions o reunions de persones no convivents en espais privats es limitin a un màxim de 6 persones encara que es pugui garantir la distància de seguretat
 • Està prohibit fumar o fer servir dispositius d’inhalació de tabac a la via pública o en espais a l’aire lliure.

  

AEROPORTS I/O PORTS

He de dur mascareta a l’aeroport/port? Els infants també n’han de dur?

Sí. Totes les persones de més de 6 anys han de dur mascareta en tot moment, tant a la via pública o espais a l’aire lliure, com en espais tancats d’ús públic.

Aquesta obligació no és exigible a persones que presentin alguna malaltia o dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel fet de dur la mascareta o perquè, per la seva situació de discapacitat o de dependència, no disposin de l’autonomia per llevar-se-la o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització. Aquestes circumstàncies es poden acreditar mitjançant una declaració responsable signada per la persona que pateix aquestes patologies o pels seus representants legals.


Quines mesures de seguretat trobaré a l’aeroport en arribar?

A l’aeroport és obligatori passar pel control de passaports en cas que vinguis d’un país no inclòs a l’espai Schengen.

A totes les persones procedents de vols internacionals se’ls farà un control visual, se’ls prendrà la temperatura i hauran d’omplir obligatòriament un formulari sobre el seu estat de salut.

Recorda que a l’aeroport i durant tot el vol hauràs de fer servir mascareta de manera obligatòria i seguir totes les mesures de seguretat que t’indiquin tant l’aerolínia com les autoritats aeroportuàries.


TRANSPORT PÚBLIC : BUS-TREN-TAXI-METRO

És obligatori l’ús de mascareta en el transport públic? 

Sí. Es manté l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a tots els serveis de transport públic de viatgers en tots els àmbits.


S’ha reduït l’ocupació màxima en els vehicles de transport públic?

En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en els transports ferroviaris en què tots els ocupants hagin d’anar asseguts, es poden ocupar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha d’intentar la separació màxima entre usuaris.

En els transports públics col·lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà en què hi hagi plataformes habilitades per al transport de viatgers de peu, es poden ocupar la totalitat dels seients i cal mantenir una referència d’ocupació del 50 % de les places destinades als passatgers que viatgen drets així com intentar, en tot cas, la separació màxima possible entre ells.

 En els transports públics de viatgers amb vehicles de fins a nou places, incloent-hi la del conductor, es poden ocupar la totalitat de places de cada fila de seients addicional respecte de la del conductor, així com les ofertes a la fila de seients del conductor, quan s’hagin esgotat, prèviament, les de darrere.


VEHÍCLES DE LLOGUER

És obligatori l’ús de mascareta per als ocupants d’un cotxe de lloguer?

Només s’ha de dur mascareta quan els ocupants del vehicle siguin persones no convivents.


TRANSPORT ENTRE ILLES

Puc desplaçar-me lliurement entre illes un cop sigui a les Balears?

Actualment la mobilitat entre les illes no està restringida, per tant et podràs desplaçar sense cap problema d’una illa a una altra. De tota manera, recorda que has de complir totes les recomanacions sanitàries i els requisits exigits als ports i aeroports.


REUNIONS SOCIALS I FAMILIARS

 • Interiors domicilis particulars/habitacions d'hotel : màxim 6 persones de fins a 2 nuclis de convivència.
 • Interiors establiments públics (MALLORCA, IBIZA) : màxim 4 persones de fins a 2 nuclis de convivència.
 • Interiors establecimentos públicos (MENORCA, FORMENTERA) : màxim 4 persones de fins a 2 nuclis de convivència.
 • Exteriors de llocs/establiments públics (MALLORCA i EIVISSA) : màxim 4 persones de fins a 2 nuclis de convivència.
 • Exteriors de llocs/establecimientos públicos (MENORCA i FORMENTERA) : màxim 6 persones de fins a 2 nuclis de convivència.


ALLOTJAMENT

Els establiments d’allotjament turístic estan subjectes a algun protocol de seguretat COVID d’obligat compliment a les Illes Balears?

Tots els establiments d’allotjament turístic estan obligats a adoptar mesures de prevenció adequades enfront de la COVID-19, tant per als seus treballadors com per als clients. Així doncs, han de disposar d’una avaluació de risc davant de la COVID-19, implementar mesures preventives i tenir un protocol de contingència amb les mesures que caldrà adoptar en cas de presència de casos positius o de contactes estrets.


Què he de fer si jo o algun dels meus acompanyants presentem símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre som a l’allotjament?

Ho has de notificar a la recepció de l’establiment perquè adoptin les mesures establertes al seu protocol de contingència


ACTIVITATS

Quines mesures sanitàries i de seguretat davant de la COVID-19 s’adopten a altres sectors turístics a les Illes Balears?

RESTAURACIÓ

Hi ha d’haver una distància mínima d’1,5 metres entre les taules.

Amb una ocupació màxima per taula o agrupació de :

 • MALLORCA : Interior NO / Exterior 4 persones i màxim 2 nuclis de convivència.
 • MENORCA : Interior 4 persones / Exterior 6 persones/ Màxim  2 nuclis de convivència.
 • IBIZA : Interior NO / Exterior 4 persones i màxim 2 nuclis de convivència.
 • FORMENTERA : Interior 4 persones/ Exterior 6 persones i màxim 2 nuclis de convivència.

S’han eliminat productes d’autoservei i/o ús comú, com ara els portatovallons, les sucreres o les cartes, que s’han substituït per codis QR, cartells o altres mitjans similars. Abans de seure-hi ningú, les taules s’han de netejar i desinfectar.

A les terrasses dels bars i restaurants és obligatori fer servir la mascareta mentre no es menja o beu.

Els establiments han de tancar a la 17:00h com a màxim (a excepció dels serveis de restaurants a hotels).

Les terrasses (exterior), en el cas de l'illa de MENORCA hauran de tancar a les 22:00h, com a màxim, i en el cas de FORMENTERA  a les 18:00h.


CULTURA

A cinemes, teatres i anàlegs s’assignen les butaques distribuïdes per nuclis de convivència. A més, el personal de seguretat controla en tot moment les zones d’accés i immediacions per garantir la distància interpersonal.

A museus i monuments s’estableixen recorreguts dissenyats per facilitar la distància social, es fomenten els espais a l’aire lliure i es fan servir versions digitals i individuals de fullets i mapes. Cal demanar cita prèvia per a les visites guiades (en la majoria de casos a través de mitjans electrònics), ja que la capacitat està limitada.


TURISME ACTIU

Les activitats de turisme actiu a l’aire lliure realitzaran en grups reduïts de persones. En qualsevol cas, no es permet compartir material esportiu individual i disposen de protocols específics de neteja i desinfecció


PLATGES / ESPAIS NATURALS

És obligatori l’ús de la mascareta en els accessos a les platges , desplaçaments i passejos que es duguin a terme. Únicament queda exclòs l’ús obligat de la mascareta mentre et banyes i si et quedes en un espai determinat, sense desplaçar-te i amb la distància de seguretat recomanada. De les 21.00 a les 7.00 h romandran tancades al públic.

Estan limitades la capacitat (4 m2 per persona), la permanència i l’accés a algunes platges populars per garantir que la distància interpersonal es manté.

És obligatòria una separació entre grups de gandules i para-sols que pugui garantir la distància de seguretat interpersonal i la seva desinfecció entre client i client. Es reforça la neteja de lavabos, dutxes i rentapeus.

Pel que fa a les piscines, se’n limita la capacitat d’acord amb el nombre de gandules que hi ha, que es col·locaran respectant la separació interpersonal per unitat familiar i es desinfectaran diàriament.

En els espais naturals fora de nuclis de població s’exclou l’obligació de l’ús de la mascareta sempre que es mantingui la distància de seguretat interpersonal.


COMERÇ

Les peces de roba s’higienitzen després que un client se les emprovi. A més a més, els emprovadors també es desinfecten després de cada ús. Els sistemes de ventilació establerts garanteixen una renovació de l’aire suficient. Recomanam el pagament amb targeta.


ATENCIÓ SANITARIA

Hi ha algun número de telèfon d’atenció sanitària on pugui cridar en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19? 

Sí. Hi ha un telèfon informatiu on et resoldran tots els dubtes relatius a informació sanitària, simptomatologia i què fer davant de sospita de contagi o de contacte estret amb un positiu:

 • INFO COVID: 900 100 971. Dilluns a diumenge de 08.00h a 20.00 h (Català i Castellà)
 • INFO COVID TURISTA EXTRANGER: 871 120 130. 24/365 (Anglès, alemany, francès, italià i altres)


També es pot contactar amb el Servei Balear de Salut als telèfons 902 079 079, +34 971 437 079 o bé al 061 en cas de simptomatologia més greu.


Què he de fer davant de l’aparició de símptomes o en cas que doni positiu en COVID durant la meva estada a les Illes Balears?

T’hauràs d’aïllar al teu allotjament i posar-te en contacte amb l’autoritat sanitària de les Illes Balears a través dels telèfons habilitats per aquesta funció. Les autoritats sanitàries t’indicaran totes les actuacions que has de fer i t’adreçaran al centre sanitari adequat.


SITUACIÓ ACTUAL COVID ILLES BALEARS

Si vols saber com està la situació epidemiològica a les Illes Balears actualment pots consultar-ho aquí.