Informació d'interès, Oficines d'Informació Turística

Informació Illes Balears


Oficines d'informació turística

Seguretat

Festius

Atenció sanitària

Consolats

Institucions i organismes

OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
Les oficines d’informació turística són el mitjà més eficaç de recollir informació sobre el lloc que es visitarà. Les oficines centrals (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) a cada illa i una completa xarxa municipal d’oficines a les zones turístiques estan al servei dels visitants per orientar-los i ajudar-los durant la seva estada o amb la preparació del seu viatge. (En algunes oficines locals, el període d’obertura es limita als mesos de major afluència turística).

OITS
OITs Mallorca
OITs Menorca
OITs Ibiza
OITs Formentera