Jaciment arqueològic Capocorb Vell

Un dels poblats talaiòtics més ben conservats de Mallorca

Un dels poblats talaiòtics més extensos de l’illa, amb una àrea de més de 6.000 m2. Excavat per primera vegada el 1918, està format per diversos talaiots i grups d’habitacions.

El poblat talaiòtic de Capocorb Vell és un dels més ben conservats de Mallorca. Es tracta d’un recinte emmurallat en què es conserven cinc talaiots, dos de planta quadrada i tres de circulars, entre els quals en destaca un de dos pisos. De data posterior a aquestes construccions (segle VI aC), s’han descobert grups d’habitatges formats, en la majoria de casos, per una habitació de planta quadrada precedida a vegades per una avantcambra. 

Tot i que se n’han comptabilitzat al voltant de vint, se sap que el poblat s’estenia molt més en direcció nord-est. A més, es creu que el nucli també comptava amb un santuari, destruït amb les obres de construcció de la carretera militar veïna.

És un poblat talaiòtic una mica atípic, degut al fet que continuà habitat fins a l'Edat Mitjana, i patí constants modificacions. Alguns arqueòlegs consideren que més que d'un poblat podria tractar-se d'una àrea cerimonial propera, i que el poblat devia estar uns 100 m més cap al sud-oest, on avui es troba la casa de Capocorb Vell. Això no seria estrany, donat que a Mallorca tradicionalment s'han aprofitat els jaciments talaiòtics com a font de material de construcció.

Les primeres excavacions científiques van ser dutes a terme per Josep Colominas Roca (1918) i el poblat també va ser estudiat pels arqueòlegs L. Ch. Watelin i Albert Mayr. A la dècada del 1960 es van dur a terme nous treballs dirigits per Bartomeu Font Obrador. Va ser declarat monument historicoartístic el 1931.

Adreça:
CTRA. MA-6014 KM 23, LLUCMAJOR
Llucmajor

Web:
http://www.talaiotscapocorbvell.com/

Telèfon:
971180155